Upplevelseeffekten – om hur och varför du ska maximera den

Kul att du är nyfiken på att maximera upplevelseeffekten! Idag räcker det inte längre att ha grafiska profilen på plats, webbplatsen under kontroll och sociala medier i fokus. För att bli attraktiv, relevant och valbar på både kort och lång sikt behöver du tänka större.

Allt kommunicerar nämligen. Och allt är mer än ovanstående. Inte minst eftersom digitaliseringen och globaliseringen gör kommunikationslandskapet mer transparent än någonsin.

Därför är det klokt att arbeta med samtliga sju faktorer som starkast inverkar på hur varumärken upplevs:

Samspelar allt det här möts din kund av samma intryck överallt. Upplevelsen av varumärket blir konsekvent, samstämmig och tydlig.

Men. Och det är ett stort MEN. Inte sällan kanske ”äger” olika avdelningar i ditt bolag vissa frågor och ofta krävs flera konsulter. Som i sin tur behöver motivera sina kostnader och som inte självklart har samma syn på hur varumärket ska kommuniceras.

Att maximera upplevelseeffekten handlar om att säkra att ditt varumärke alltid visar upp samma ansikte överallt. Och det finns en enkel lösning: Yellon.

Vi erbjuder en unik mix av kompetenser som stärker ditt varumärke från strategi till arkitektur, produktdesign och reklam. Tillsammans med dig tar vi ett större grepp om din affär och dina ambitioner, optimerar utväxlingen av din budget och skapar mätbar positiv effekt i varje enskild faktor och i helhetsupplevelsen av ditt varumärke.

Vill du komma igång med att maximera upplevelseeffekten och stärka dina affärsmöjligheter?