Sminkade grisar och grisen i säcken – så undviker du de värsta produktdesignfällorna

Tyvärr kan det vara svårt att navigera rätt när du upphandlar produktdesign. Det har gått inflation i ordet design, och ibland räcker kompetensen till att leverera ett vackert yttre men inget vidare värde. Det är därför viktigt att se bortom portfolios, presentationer och, kanske lite chockerande‚ även referenser och utmärkelser. Vad finns egentligen bakom fasaden?

Bemästrar du konsten att köpa kvalificerade designtjänster kan du se fram emot produkter och interaktionsdesign som stärker dina affärer och ditt varumärke. Vägen dit blir också rakare, snabbare, kostnadseffektivare, materialsnålare med mera. Dessutom lägger du i den bästa av världar en strategisk grund för många års fortsatt innovation och utveckling.

Gå på djupet. God produktdesign i vår mening är allt annat än ytlig. Försäkra dig om att den du utser till din designpartner har gedigen utbildning inom produkt- eller industridesign samt att erfarenheten finns på plats för att ta ansvar för precis hela kedjan. Betydelsen av jordnära, praktisk kunskap om tillverkning kan inte nog betonas, speciellt kritiskt för B2B-produkter där investeringen i verktyg är betydande.

Förena insikter om människa, mekanik och teknik. Det är i det mänskliga vi börjar och slutar. Vem som ska använda produkten, varför och hur är nyckeln till framgångsrik produktdesign – sådan som känns riktig att både köpa och bruka. För hur rationellt det än argumenteras för varan, måste det emotionella bockas av för att trigga varaktig efterfrågan och lojalitet. Här måste allt rimma med varumärket i fråga. Vad är ditt varumärkes löfte?

Tillämpa designstrategisk affärsutveckling. Då tar du ett designorienterat tänkande till en ännu högre nivå. Visst, det kräver förutseende och tid. Men när designarbetet inte är ett påhäng i sista minuten har det potential att skapa högre avkastning. Det blir fel att likställa design med en kostnad när det i själva verket handlar om en långsiktig investering i ditt varumärke, din lönsamhet och din marknad. Genom att ta in din designpartner tidigt och helst redan från start, blir resultatet aldrig kosmetiskt utan reellt förankrat i behov och därmed framtida möjligheter till tillväxt.

Stirra dig inte blind på siffrorna. Självklart handlar det om pengar, men läs designofferten mot bakgrund av din förfrågan och säkerställ framför allt till att du verkligen vet vad du köper. Hur inkluderas du i processen? Vilka avstämningar och möjligheter till revideringar av idé eller budget finns? Hur skapas samsyn i hela projektgruppen? Vilken leverabel kan du räkna med vid respektive milstolpe? Behöver du kanske förfina din förfrågan efter initiala offerter? Det är en prestigelös process, så som vi ser det, och att ha så mycket som möjligt svart på vitt är alltid klokt. Vi ska ju arbeta tillsammans länge och väl.

Eftersom du har läst ända hit, tar du sannolikt produktdesign på lika stort allvar som vi. Vill du diskutera mera? Boka in ett möte med någon av våra designstrateger. Pär till exempel!