Kunskap är inte längre makt

I en tid där all kunskap är tillgänglig för alla har den gamla devisen ”kunskap är makt” fått sig en törn. Kunskap i sig är inte längre en affärsmässig konkurrensfördel – istället handlar det om vad vi gör med allt vi vet.

Henrik Wallén, marknads- och affärsstrateg på Yellon, förklarar:
– Idag handlar allt om ett företags förmåga att göra något konkret av kunskapen. Man måste kunna analysera insamlad kunskap och data, och omvandla det till handling. Man skulle kunna säga att ”förmåga är makt” istället.

Men – mellan kunskap och förmåga finns utmaningar. Det krävs strategier som berättar på vilket sätt vi ska göra saker, och just strategiarbetet är något som ligger Henrik varmt om hjärtat. Här listar vi hans bästa tips för att lyckas med en strategi som involverar och engagerar hela företaget.

 1. Motivera
  Alla som förväntas arbeta utifrån en strategi måste vara motiverade att göra det. Därför är det viktigt att presentera bakgrunden till strategin, och vad som ska göras och varför. Den medarbetare som inte förstår kommer heller inte att engagera sig.
 2. Engagera
  Bryt ner strategin i mindre delar, så att det blir tydligt för medarbetarna vad som förväntas av dem. Det kan vara svårt att ta till sig ett omfattande strategidokument, men att ansvara för en pusselbit är mer realistiskt och kan leda till egna initiativ bland medarbetarna.
 3. Planera
  Utan en plan är det lätt att bli spretig och springa på alla bollar i alla riktningar. En plan underlättar genomförandet och förtydligar medarbetarnas ansvar och befogenheter att agera inom strategins ramar.
 4. Utvärdera
  Konsekvens är ett nyckelord i en lyckad strategi. Genom att hela tiden utvärdera, utveckla och förbättra era aktiviteter rör ni er hela tiden mot målet. Konsekvent arbete gör också att ni blir tydligare mot marknaden, vilket kan öka både kännedom och efterfrågan på era produkter.

Så, för att återta ”makten” och stärka konkurrensfördelarna på en tuff marknad, handlar det om att samla in kunskap, omvandla den till en smart strategi och agera utifrån den. Lätt som en plätt? Inte alltid, men med lite hjälp på vägen kan alla lyckas. Hör av dig, så pratar vi vidare!