3 frågor om kreativa skolmiljöer

Anna Ottosson är inredningsarkitekt på Yellon. Hon har arbetat med inredning för offentliga miljöer i över ett decennium, däribland många förskolor, grundskolor, högskolor och universitet. Hennes personliga inredningsstil präglas av en passion att ge möbler nytt liv – och hon ger sig gärna ut på loppisjakt.


 

Vad karaktäriserar de skol-projekt du jobbat med?
– Ett stort behov av flexibla miljöer som ställer krav på flexibla möbler. Det är vanligt att utrymmen behöver användas till olika aktiviteter, exempelvis behöver det gå lätt att stapla och ställa undan stolar. Dessutom behöver man möta olika elevers behov, det kan handla om att skapa rum i rummet för avskilda arbetsplatser och skapa platser för möten, om höj- och sänkbara bord eller möjlighet till ståplatser i klassrummet.


Har du någon särskild inredningsfilosofi?

Att skapa miljöer som stöttar alla aktiviteter som bedrivs i skolan. Till exempel är det viktigt med rätt förvaring på rätt plats och möjlighet till avskärmning där det behövs. Formmässigt, att ge skolan en identitet och lekfullhet samtidigt som man skapar en bas för elevernas egna uttryck. Korridorsväggar kan till exempel bli roliga utställningsrum om man klär dem med stora anslagsytor. Jag tänker mycket på att skapa en miljö som är inkluderande och tillgänglig för alla, utifrån ergonomi och funktion. Eftersom skolan är arbetsplats för både lärare och elever behöver vi ställa lika höga ergonomiska krav på klassrummet som på arbetsplatser. Kvalitet, och hållbarhet är också viktigt.

 

Om du får spå framtiden, vad tror du om skolmiljöerna?
– Att skolans miljö, på samma sätt som kontorsarbetsplatser, går mot mer aktivitetsbaserat tänk, med olika typer av miljöer för olika aktiviteter. Jag tror att miljöerna blir mer och mer flexibla där olika rum kan användas olika beroende på hur undervisningen ser ut. En tendens inom pedagogiken jag har upplevt är mer samarbete och integrering mellan teoretiska och praktiska ämnen. Ämnen som slöjd, hemkunskap och idrott får en centrala placeringar i skolan och kan utnyttjas på fler sätt.


Intervjun ovan kommer från Sono Sveriges nya inspirationsmagasin, som de skapat tillsammans med oss på Yellon. Vill du läsa mer om inredningstrender och möta fler spännande profiler i möbel-branschen, läs hela magasinet

 

Klicka här för att läsa magasinet!

 

 

Kontakta vår inredningsarkitekt Anna Ottosson om du vill veta mer om kreativa skolmiljöer.