Framtidens arbetsplatser behöver vara extremt bjussiga!

Var jobbar du allra bäst? Bekvämt tillbakalutad i en soffa? Hemma vid köksbordet? På ett livfullt café i stan? I en hotellobby? Alldeles för få gör det nämligen på sin arbetsplats. Men det finns stor potential att få fler att göra det. Yellons inredningsarkitekt Patrik Haglund uppmanar oss att tänka lite annorlunda kring arkitektur och inredning, att engagera fler i processerna – och att lägga mer tid på att förstå varandras olika behov. 

De flesta svenska arbetsgivare har sedan många år tillbaka valt att byta enskilda kontorsrum till olika öppna kontorslösningar. Nyckeltal och forskning fungerar ofta som stöd i processen och det är förnuftigt och en möjlighet att tidigt få grepp om övergripande faktorer och kostnader. Men, om vi springer för fort framåt finns risk att vi missar avgörande faktorer. För det är först när vi samlat på oss kunskap om hur ett specifikt företag använder just sina lokaler som vi verkligen kan möta medarbetarnas behov. Genom att lägga mer tid och resurser på förhand finns massor av fördelar att hämta in i efterhand. Innan vi förändrar en arbetsplats behöver vi utvärdera hur den befintliga fungerar. Vi behöver ta reda på hur många som använder varje del av arbetsplatsen och vilka olika behov och förväntningar som finns i arbetsgruppen i dagsläget.

Nya tankesätt ställer givetvis nya krav på oss inredningsarkitekter. Samtidigt som vi behöver vara experter måste vi kunna förstå fler områden. Vår roll har breddats och behöver breddas ytterligare: vi måste fungera mer som rådgivare, vara lyhörda och intresserade av att identifiera behoven på varje arbetsplats. Samtidigt behöver vi kompletterande kompetenser i processen och tillsammans med HR jobba mot det gemensamma målet att skapa arbetsmiljöer där medarbetarna mår så bra som möjligt – en förutsättningen för bra resultat!

Det borde vara en självklarhet att prata om våra arbetsplatser på varje utvecklingssamtal. Kanske väljer medarbetarna att jobba hemma av helt fel anledning: att de inte kan få optimal arbetsro på plats. Det gäller att utmana tanken, och våga gå utanför givna ramar. Ett höj- och sänkbart skrivbord kan tyckas vara ergonomiskt försvarbart, men många människor mår bättre av att röra sig mellan olika arbetsplatser än att arbeta vid ett höj- och sänkbart skrivbord som de varken höjer eller sänker. Utan förstudier finns även risk att man skapar scenografier som folk inte känner sig bekväma att använda. I detta sammanhang behöver vi också fundera på vår egen inställning till vad som är ett acceptabelt arbetssätt och vad vi förmedlar till våra kollegor. Skulle du t.ex. lägga dig på soffan i kontorets lounge och läsa delårsrapporten? Om inte, varför?

Extremt bjussiga miljöer
Vi måste helt enkelt släppa tanken om att alla ska kunna trivas i samma lokaler och på samma sätt. Det är inte lätt att komma som nyanställd och förväntas passa in i en redan färdig miljö. Om vi istället skapar miljöer som tillåter öppenhet ökar möjligheten att alla känner att de kan vara sig själva från början. Genom att skapa olika rum med olika stämningar och funktioner ökar chanserna för var och en att hitta rätt. Oavsett om man vill sitta i soffan, vid traditionellt skrivbord, sitta ensam, tillsammans med andra, stå eller gå omkring och jobba. Det viktiga, oavsett verksamhet, är att skapa en extremt bjussig miljö och att se arbetsplatsen som en möjliggörare för var och en att prestera på bästa sätt.

Men, hög flexibilitet ställer höga krav på chefer, de krävs full tillit till medarbetarna om att saker blir gjorda oavsett var, och förståelse för att det finns tusen olika sätt att lösa ett problem. En fri arbetsmiljö kräver kontinuerliga avstämningar och stöd längs vägen. Och framförallt, en accepterande företagskultur där medarbetare som sitter på ett visst sätt inte ses som mer eller mindre seriösa än andra.

Hur ser framtiden ut?
De flesta unga människor vill inte ha statiska miljöer, de vill att jobb och fritid ska verka sömlöst. De räknar med att trivas på jobbet och att arbetsplatsen ska vara deras andra hem. Friheten att kunna jobba varsomhelst är en självklarhet, men det viktiga är att det valet görs av rätt anledning. Därför är det klokt att analysera varför många jobbar bättre utanför kontoret. Är det för att kunna pausa med tv-spelande kan en konsol i ett av mötesrummen vara värt att fundera över. Älskar du doften och smaken av gott kaffe kanske ni kan dela lokal med stans bästa barista. Och om det är för att vi ska hinna få tvättid kanske en tvättmaskin på jobbet är en enkel lösning. Det kan låta naivt, men att förenkla medarbetarnas fritid är ett sätt att göra dem mer effektiva på jobbet.

Framtidens arbetsplats kommer troligtvis fungera som en dynamisk mötesplats som inte alls behöver tillhöra ett enskilt företag. Även om behovet av traditionella kontor försvinner kommer vi alltid ha behov av att möta andra människor och samverka med varandra. Det är ju när briljanta hjärnor möts som genialiska idéer föds och därför behöver vi ta oss tid att skapa arbetsplatser där vi kan trivas tillsammans.