Brand Experience – vad är det egentligen?

Innan vi går in på en officiell definition kan vi väl bara slå fast att allt kommunicerar, eller hur? Ett huvudkontor, ett visitkort, ett bemötande från kundservice, en meny, en stol, en webbplats, en förpackning, ett event, en annons, en kasse, en film, en produkt, en logotyp, en delårsrapport… Listan kan göras precis hur lång som helst, men varje sak säger något om och väcker känslor för varumärket bakom, oberoende av om det är en person eller en multinationell koncern.

Idag är nog också alla överens om att varumärken är emotionella tillgångar. Det spelar ingen roll hur intellektuell kommunikationen än försöker vara, hur stor FoU eller fabrik som finns eller hur tekniskt avancerat erbjudandet än är. Nikes förvärv av Converse, Facebooks av Instagram och Microsofts av Minecraft är bara några exempel på hur starka varumärken kan skapa stora övervärden, ofta hanterade som goodwill-poster, när företagen byter ägare. Undersökningar visar också att mottagare, läsare, tittare, mötesdeltagare eller vad man nu väljer att kalla målgruppen för bygger preferens, relation och till slut ett kommersiellt och/eller beteendemässigt val på upplevelsen av varumärken.

Idag möts vi av oräkneliga varumärken varje dag. Men hur många syns? Slår an en sträng? Fortsätter att genljuda nästa dag? Får dig att agera förr eller senare? Ett mycket förenklat svar: bara de som gör ett tydligt intryck, och bara de som skapar samma sorts upplevelse i samtliga kanaler. Minsta glapp och upplevelsen krackelerar.

Forskare har definierat Brand Experience väl: ”Sensations, feelings, cognitions, and behavioral responses evoked by brand-related stimuli. Such stimuli appear as part of a brand’s design and identity, packaging, communications, and environments”. De slår också fast att upplevelsen omfattar alla sinnen och flera dimensioner.

Därför är det också sunt förnuft att arbeta gränsöverskridande och blanda kompetenser för att redan från början tänka på och täcka in alla ställen där varumärken möter dem som man vill ska gilla, dela och köpa det man har att sälja.

Företag som har en tydlig strategi och aktiv taktik kring Brand Experience kommer att vara framtidens starkaste varumärken. Och det blir allt viktigare. Digitaliseringen, globaliseringen och transparensen har ju bara precis börjat.

 

Vill du se våra Brand Experience-uppdrag?

Till case-sidan