Att vara efterfrågad bland många alternativ

I dagens digitaliserade värld har den upplysta kunden möjlighet att samla erbjudanden och intryck från mängder av källor. Hen nås med budskap från alla håll och utmaningen för alla företag och varumärken är att våga sticka ut i mängden.

Att nå kontinuerlig framgång handlar egentligen om att varje dag vara efterfrågad bland många alternativ. Alltså, att hela tiden bli vald framför andra. För att hänga med marknaden behöver vi vara extremt relevanta och tydliga, och hela tiden utveckla vårt arbetssätt för att skapa unika erbjudanden, kommunikation och efterfrågan. Inte minst idag när både konkurrens och köpbeteenden förändras i hög fart.

Förstå marknaden och dina kunder

Nyckeln är att arbeta strategiskt med marknadsföring och varumärken. Den som gör det kommer att förstå marknaden och framförallt, förstå sina befintliga kunder.

Det kräver ett delvis nytt arbetssätt, byggt på fördjupade insikter kring kundens drivkrafter och även beteenden, så att vi förstår kunden på riktigt. Det är först när vi har full förståelse som vi kan ge dem något utöver det vanliga; en upplevelse.

Konsten att driva efterfrågan och varumärke

Utmaningen finns i grunden om att skapa fördjupade insikter om beteenden, men framförallt i att omvandla insikterna till aktiviteter och därefter åtgärder som är relevanta, engagerar – och blir till upplevelser för kunderna. När det sker driver vi både efterfrågan och varumärke.

Välpositionerade varumärken blir såväl bekräftade som efterfrågade och får kunden att vilja återkomma. För att lyckas i dagens tuffa konkurrens måste vi kunna leverera en kundupplevelse utöver det vanliga – och det kan vi med ett fördjupat strategiskt arbetssätt.

Vi på Yellon tror på varumärken och dess förmåga att driva efterfrågan. Samtidigt som vi inser att den växande konkurrensen och de snabba förändringarna ställer nya krav på oss. Därför ser vi det som nödvändigt att öka fokus på våra potentiella och befintliga kunders verkliga behov och beteenden, för att kontinuerligt kunna skapa starkare upplevelser, varumärken, efterfrågan och tillväxt.

Få hjälp med att strategiskt positionera ditt varumärke av vår varumärkesstrateg Henrik.