Stadsbyggnad

Behöver du någon som kan ta sig an den stora bilden men också detaljplaneringen? Yellon ritar och deltar i praktiskt förverkligande av områden som lyfter och utvecklar samhällen. Ofta arbetar vi med markanvisningar och underlag till detaljplaner och deltar aktivt i dialogen med kommunerna. För att säkra en hållbar helhet av stadslandskapet börjar arbetet med en analys av befintliga förhållanden samt affärsmål.