Science park
En mötesplats för innovationKund: Jönköpings kommun

Arkitekterna på Yellon har arbetat med om- och tillbyggnad av ny huvudentré och restaurang. Idén är enkel. Arkitekturen speglar verksamheten. Ett uttrycksfullt och formstarkt skärmtak anspelar på innovationskraften som finns innanför väggarna. En skarp form och precis detaljering motsvarar vikten av en välformulerad affärsidé. En lysande materialitet motsvarar strålande vision.