Uppdrag

ARCOMA - Precision i5

Med tidsbesparande egenskaper som autopositionering och touchbaserad display sätter Arcomas Precision i5 en helt ny standard för välutvecklad röntgenutrustning.

Utmaning

Medicinsk utrustning ger oss ett enastående tillfälle att arbeta med högteknologiska möjligheter i en människonära kontext. Den främsta utmaningen är att frigöra värdefull tid för all personal som använder röntgensystemet – hela vägen från installation till patientundersökning och rengöring.

Lösning

En generös, utfallande glasdisplay med touch och det unika 360-handtaget som främjar både rengöring och handhavande, oavsett arbetsposition. Vi la extra vikt på interaktionsdesign, för att skapa ett naturligt arbetsflöde vid övergripande förflyttning, kontrollerad manövrering och exakt finjustering.

Kontroll är möjligt både fjärrstyrt och på enheten. På 360-handtagets baksida finns frigöringsknappar som gör det naturligt att manövrera hela systemet när man griper tag kring det.

Finjusteringsreglagen är centralt placerade och skapar naturlig hierarki. Ljusdioden som signalerar systemets läge är placerat för att ge ett passivt ljus som inte stör användaren.

Utöver produktutveckling har Yellon bistått med marknadsföringsmaterial i form av högupplösta renderingar och instruerande videosekvenser.