2016-02-09

Yellon digitaliserar byggbranschen

Pressmeddelande 2015-10-09

Yellon har sedan länge haft en vision om att digitalisera ritningshanteringen inom byggbranschen hela vägen. Nu går visionen mot verklighet inom det nystartade avknoppningsföretaget Proyk AB – ett projekt som dessutom förenar Yellons kompetensområden, arkitektur, design och kommunikation.

Proyks systemlösning består av både en hård- och mjukvara. Dels är det läsplattor med passiva skärmar och uppkopplade basstationer som konstruerats för att tåla de tuffa tag som finns ute på en byggarbetsplats och dels är det en specialutvecklad mjukvara med öppet gränssnitt som möjliggör en direkt uppkoppling mot alla projekthanteringssystem. Denna online lösning säkerställer att ritningarna alltid är uppdaterade och att alla inblandade har den senaste versionen sin hand.

Projektet är ett bra exempel på hur Yellon förenar sina kompetensområden arkitektur, design och kommunikation. Den gemensamma kunskapen har gjort att vi kunnat hitta nya infallsvinklar för produkten, både i design och användarvänlighet – och vidare, hur den ska kommuniceras mot marknaden.

Huvudsakliga investerare i projektet är  Jönköping Business Development AB, ALMI Invest AB samt Hansen Leijonberg Ekelund Holding AB.
– Vår tanke är att digitalisera hela processen baserat på den informationsflödesstruktur som redan finns etablerad på byggarbetsplatser, förklarar Markus Leijonberg.

De första systemen kommer att användas på plats hos samarbetspartners till företaget från och med hösten 2016.