2022-09-30

Malmö Reklambyrå blir en del av Yellon

Yellons tillväxt fortsätter, genom ett strategiskt förvärv av Malmö Reklambyrå (MRB). Ambitionen är att stärka reklamerbjudandet och ta en tydligare position bland byråerna i södra Sverige.

Den 1 oktober sker förvärvet som gör MRB till en del av Yellon. Gustaf Hultberger (VD/Creative Director) och Paola Pellettieri (Copywriter) ansluter till Yellons konstellation av arkitekter, designers och reklamare.

– Det känns superspännande! säger Gustaf Hultberger, tidigare VD för Malmö Reklambyrå. Vi har ju ingått i andra byrå-konstellationer tidigare, men Yellon gör något helt annat. Vi kommer kunna se på varumärken från nya perspektiv, vi får ju kollegor som ritar både hus och produkter. Yellons setup ligger i linje med hur vi ser på världen, att allt kommunicerar och varumärken handlar om att skapa upplevelser.

Yellon erbjuder tjänster inom arkitektur, design och kommunikation och finns idag på fyra orter. Tillväxten i Malmö har skett stadigt de senaste åren, senast genom ett förvärv av Geist (fd Givakt), men också organiskt. Med förvärvet av MRB består Yellon i Malmö av dryga 30 personer, som förutom att skapa kommunikation, kan designa byggnader, interiöra miljöer och produkter.

– Malmö är en intressant marknad, där vi upplever en ökande efterfrågan på våra tjänster, menar Markus Leijonberg, VD på Yellon. Relationen med MRB har vuxit fram under en tid och intresset har varit ömsesidigt. Vi ser att Yellon kommer att få en tydligare reklamspets med Gustaf och Paola. Två seniora talanger som kommer att tillföra både strategisk och kreativ höjd.

Yellon och Malmö Reklambyrå ingår från den 1 oktober i samma koncern, men samgåendeprocessen kommer att pågå under hösten.