2021-06-30

Företagen visar vägen till schysstare jobbresor i Malmö

Initiativet Malmö Works vill skapa schysstare jobbresor och göra Malmö till en skönare, grönare stad. Målet? Dels att färre ska välja bilen och cykla eller åka kollektivt i stället, dels att minska antalet jobbrelaterade resor överlag i staden. Nu växlar Malmö Works upp och de Malmöföretag som varit med från början har nu bjudit in ett nytt företag var till initiativet med målet är att växa till 100 Malmöföretag till 2025.

Våren 2018 träffades för första gången ett 10-tal företag, små och stora, från olika branscher och spridda över hela Malmö, för att diskutera och testa om och hur de kan bidra till ett mer hållbart resande i Malmö. Resultatet? Malmö Works, ett företagsinitiativ som vill förändra inte bara sättet vi reser i jobbet, utan även till och från jobbet. Malmö Works drivs av de deltagande företagen, bland annat Castellum, Hövding, Ingka Group Hubhult Office, Skanska, och Stratiteq – med stöd från Malmö Stad och Skånetrafiken.

Ställt om hela fordonsflottan

Gemensamt för alla medverkande företag är att de ser hållbarhet som en affärsstrategisk fråga som inte kan vänta. Företagen vill visa vägen till schysstare jobbresor för att skapa en mer hållbar framtid och nöjer sig inte med att bara själva göra förändringar. Vad som började som ett pilotprojekt, finansierat av Malmö stad och Skånetrafiken, har idag utvecklats till ett initiativ där medlemsföretagen betalar för att vara med och tillsammans medverkar till att driva förändring och inspirera varandra.

Castellum är ett av de företag som ställt om till ett mer hållbart resande. De står precis på mållinjen till att presentera en helt fossiloberoende fordonsflotta, och man har infört en permanent policy för flexibelt arbetsliv. Numera är det fritt att som medarbetare välja vart man vill arbete; på kontoret, hemma eller kanske i stugan.

”Vi är med i Malmö Works för att leva som vi lär. Vår nya policy kommer garanterat att minska resandet och leda till schysstare och smidigare jobbresor”, säger Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum

Nätverk visar vägen

En central del i erbjudandet är den digitala tjänst som företagen varit med att ta fram på www.malmoworks.se. Där har varje företag tillgång till en resvaneundersökning som görs årligen för att se utvecklingsbehoven men också en digital verktygslåda med idéer på hur schyssta jobbresor kan se ut – som kan anpassas efter företagets unika behov och även inspirera andra företag som ännu inte är med i nätverket. Utöver det får företagen som är med i initiativet tillgång till ett innovativt nätverk bestående av de andra medlemsföretagen och möjlighet att medverka i ett förändringsforum där de kan utbyta erfarenheter och skapa förändring tillsammans med Malmö stad och Skånetrafiken.

Malmö Works vill inspirera andra städer

Att skapa gröna, fossilfria och hållbara städer är en aktuell fråga som Malmö Stad länge arbetat med och målet är att staden 2030 ska vara helt fossilfri.

”Det traditionella sättet att arbeta med denna fråga är att staden driver olika initiativ inom mobilitet och företagen inspireras av arbetet, men med Malmö Works vände vi på det och det är företagen som själva arbetar för mer hållbara resor, med stöd från staden. Vi tror att det är vägen att nå Malmös ambitiösa mål för framtiden. Genom Malmö Works finns nu ett aktivt nätverk som driver frågan och dessutom ett förändringsforum där företagen kan vara med och påverka utvecklingen i staden. Vi hoppas att Malmö Works kan inspirera andra städer både i Sverige och globalt”, säger Olof Rabe, projektledare på Malmö Stad.

Bryter våra mönster för en hållbar framtid

Idag är jobbresor, hemarbete och digitala möten något som många företag världen över har på agendan, men redan innan Corona-pandemin aktualiserade dessa frågor ville Malmö Works skapa en attitydförändring för att ändra vanor och resmönster.

”När vi började detta projekt hade vi en förhoppning om att en förändring skulle kunna ske. Nu, efter ett år med distansjobb på grund av pandemin har vi fått bevis på att alla inte behöver ta sig till jobbet varje dag eller kanske inte ens resa för att vara med på det där mötet. Världen förändrades över en natt och när det framöver är dags att gå till jobbet igen, hoppas vi att företagen väljer att göra det på ett mer hållbart sätt. Vi behöver alla bryta våra mönster för en hållbar framtid”, säger Carin Daal, initiativkoordinator för projektet.

Öppet digitalt verktyg online

Nätverket, metoden och idéerna finns på plats och nu hoppas initiativtagarna att Malmö Works kan inspirera fler företagare både i Sverige och globalt att tänka om och göra en hållbar omställning för framtiden. På www.malmoworks.se finns all information om initiativet samt full tillgång till den digitala verktygslådan med de 62 idéerna. Resvaneundersökningen samt nätverket har bara de som betalar tillgång till.