2021-01-18

Yellon + Geist = Sant

Yellon har förvärvat Geist (f.d. Giv Akt) i Malmö. Bolagen ingår i samma koncern sedan den 1 januari, men samgåendeprocessen kommer att pågå under våren.  

Relationen har vuxit fram under flera år. Vi har sedan 2013 haft kontor i samma trappuppgång och stött på varandra regelbundet. Nyfikenheten växte och efter flera informella möten insåg vi att det fanns en gemensam värdegrund. Även liknande kundstock eldade på intresset. Eftersom Yellons kommunikationsuppdrag dessutom har ökat i Malmö har det funnits ett behov av att skala upp ett tag, och det blev därför naturligt att prata med Geist om ett samgående.

Yellons mål är att ha en bredd av strategiska och kreativa kompetenser med alltifrån affärsutvecklare och arkitekter till industridesigners och kommunikatörer i samtliga städer där byrån finns – idag Jönköping, Stockholm, Malmö och Göteborg. Med Geist består kontoret i Malmö av 25 personer och får därmed ytterligare kapacitet inom strategi och kreativa kommunikationstjänster. Liksom Yellon har Geist långa kundrelationer och stabil ekonomi. Samgåendet skapar synergier och potential till ytterligare mervärde för våra kunder.

Tillsammans erbjuder vi helt enkelt en ännu bredare palett, så att du som kund kan lösa alla dina varumärkesutmaningar med en enda kontakt.

Hör av dig, så berättar vi mer om vad vi kan åstadkomma för dig!