2016-03-02

Vi bidrar till ett samhälle för alla

2016-03-02: På Yellon vill vi vara med och bygga ett samhälle där alla kan delta. Där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram lika enkelt som personer utan funktionshinder. Därför är vi extra glada att Hannamarie Jansson, byggnadsingenjör på Yellon är en av drygt hundra personer i Sverige med certifieringen Sakkunnig av Tillgänglighet enligt TIL 2.

Certifieringen är mer än ett bevis på kunskap. Den ger behörighet till att genomföra granskningar och kontroller av tillgänglighet i samband med projektering av byggnader. Men den är också en trygghet vid uppförandet av byggnader, där en person med särskilda kunskaper om tillgänglighet bör finnas med i projekten. Där kunskapen styrks och bekräftas med certifieringen.

– Att projektera byggnader med utgångspunkt att de skall vara tillgängliga för alla är en självklarhet för mig. Det är en viktig fråga för byggbranschen och samhället i stort. Jag vill vara med och bidra så att människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlika i levnadsvillkoren, säger Hannamarie Jansson.

Kiwa utfärdar certifieringen enligt kraven i Boverkets författningssamling (BFS 2011:18 Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2). För att bli certifierad krävs lång erfarenhet, dokumenterade meriter och ett avklarat kunskapsprov om bygglagsstiftningen.

Läs mer om tillgänglighet och Boverket

Läs mer om certifieringen och Kiwa