2015-03-31

Handelshögskolan i Göteborg

Yellons förslag ”Öppet Hus” i Akademiska Hus inbjudna tävling om nya Handelshögskolan i Göteborg är en öppen, transparent och flexibel högskolebyggnad som skapar nya förutsättningar och bjuder in till lärande och möten. Både mellan högskolans olika verksamheter och samhället i stort. Handelshögskolans nya entrébyggnad, med integrerad stationsuppgång, ska upplevas som en mötesplats för alla – och som en naturlig förlängning av stadens gator, torg och gröna stråk.