2018-05-04

Segel från Yellon – nytt landmärke i Sollentunas stadskärna

Under våren utlyste Sollentuna kommun en markanvisningstävling på platsen för den tidigare Sollentunamässan. Uppdraget var att gestalta ett nytt kvarter med ett landmärke i form av ett 20-våningars bostadshus. Den prestigefulla tävlingen lockade ett stort antal aktörer och har nu avgjorts. Det vinnande förslaget kommer från Borätt/Seniorgården och har utformats av Yellon.

Det nya kvarteret består av ca 200 bostäder fördelat på nio byggnader med individuell karaktär som tillsammans skapar en harmonisk helhet. Platsens historia och kontext blev utgångspunkten i Yellons gestaltning och konceptualisering av kvarteret.

I Sollentuna fanns tidigare en farled för skepp från Saltsjön till Uppsala. Med tiden gjorde landhöjningen att vattnet blev för grunt att segla på och skeppen drogs då på stockar över land fram till nästa farled.

Segel
Det nya kvarterets landmärke är ett skeppsliknande höghus med en sockelvåning som påminner om ett träskepp. Husvolymen är masten och de böljande transparanta valven är seglet.

De lägre byggnaderna i kvarteret symboliserar skeppets värdefulla last: en samling ädelstenar. Där varje byggnad har tongivande färger, detaljer och material som påminner om olika ädelstenar som t.ex. smaragd, kristall och safir. På två av byggnadernas tak finns stora växthus och gemensamma ytor som bjuder in till både aktiviteter och odling.

Byggnaderna omsluter en grönskande kvartersgård som innehåller allt från utegym, grillplats, bouleplan, växthus till förskolans innergård.

Juryns motivering
”Förslaget har visat en mycket tilltalande inlevelse i platsen, dess behov och möjligheter. En genomgång av förslaget blir en berättelse om variation, upptäckarglädje och viljan att skapa en attraktiv plats för både boende och andra som vistas i och i närheten av kvarteret”.