2019-11-06

Yellon gestaltar Science Park Towers

Nu står det klart att Yellon ska gestalta Science Park Towers i Jönköping. Detta efter att Yellons förslag utsetts som vinnare i ett parallellt uppdrag från Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB. Byggstarten är planerad till hösten 2020.

Science Park Towers kommer att placeras i direkt anslutning till Jönköping University och även att bli ny hemvist för Science Park Jönköping. Ambitionen är att skapa ett centrum för innovation, entreprenörskap och utbildning som lockar invånare från staden, regionen, landet och hela världen. Science Park Towers kommer att bli ett kreativt kvarter som förenar campusområdet med staden.

– Förutom att skapa en mötesplats nära stadskärnan ville vi även ta vara på byggnadens omgivning och läge. Science Park Towers kommer att samspela med tegelbebyggelsen i området och även att bli ett landmärke som syns från flera platser runt om i staden, säger Tomas Hansen, arkitekt på Yellon.

Science Park Towers kommer att bestå av fem huskroppar med olika höjd och utbredning, där alla kroppar har unika förskjutningar för att framträda som individuella volymer. Ur den tegelklädda basvolymen reser sig fyra torn från sju till 15 våningar, där det högsta placeras centralt.

Byggnaden är väl anpassad till närmiljön och från distans kommer den att upplevas som slank och reslig, precis som kyrktornen och den gamla brandstationen. Totalt blir byggnaden ca 12 000 kvadratmeter bestående av kontors-, konferens- och eventytor samt restaurang och loungemiljöer.

– Höga hus kräver extra omsorg. Efter en lång planprocess och olika förslag har vi nu fått fram ett tydligt gestaltningsförslag av hög arkitektonisk klass. Science Park Towers stärker stadslivet på Väster. Med nya inre stråk och bottenvåningar med öppen karaktär utvecklas innerstadens rum och markerar Jönköping University i staden, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköping.