Uppdrag

Josef Davidsson - Vedspisar

Att bevara svensk hantverkartradition är ett stort ansvar. Därför behövdes något särskilt när Josef Davidsson skulle ta den 150 år gamla vedspisen in i det moderna hemmet. Vårt uppdrag var att formge den nya vedspisen.

Utmaning

Josef Davidsson vilar på en gedigen historia av tradition och kvalitet. Utmaningen var att ta fram en modernare produktdesign, men bevara den svenska spistraditionen.

Lösning

Med stor respekt för tradition och historia utvecklade vi designen för att få den att passa in i moderna miljöer. Resultatet blev en elegant och avskalad spis som har en given plats i såväl moderna hem som lantliga idyller.

Josef Davidssons är förknippat med kvalitet och produktivitet – två kvalitéer vi tog med oss in i designprocessen. Ur det har ett starkt samarbetet vuxit fram, som bland annat resulterat i flera väldigt varierade designer.