Uppdrag

Asecs - Blomstergarden

Yellon fick i uppdrag att aktivera en svåranvänd del av köpcentret Asecs i Jönköping. Syftet med uppdraget var också att kunna öppna upp Asecs mot det angränsande torget och omgivningen.

Lösning

Vår idé var att ge den nya byggnaden karaktären av ett modernt orangeri, med en immateriellt transparent fasad med mjukt formade hörn som bildar en skarp kontrast mot regementets robusta tegelarkitektur.

Kund

När Smålands Artilleriregemente, A6 lades ned i mitten på 80-talet förvandlades det strategiskt belägna området intill Jönköpings stadskärna till ett handelsområde. De gamla regementsbyggnaderna har kompletterats och byggts om i olika omgångar och Asecs är idag Sveriges sjätte största köpcentrum.

Nytt möter gammalt

I den symmetriska ensemblen regementsbyggnader bryter tillbyggnaden en tydlig symmetri men förhåller sig tydligt i skala, komposition och materialitet till de gamla byggnaderna.

Nya möjligheter

Karaktäristiska detaljer som horisontella putsade band i tegelbyggnadernas gavelfasader återfinns som blankpolerade rostfria skyltband i helt i liv med glasfasaden. Glaset och blankhetens känsla av glamour och exklusivitet samspelar med modernt robusta betonggolv såväl interiört som exteriört på det podium som byggnaden står på. Podiet skapar distans och överblick mot den intilliggande parkeringen och bildar en uteservering, en yta för utomhus försäljning, och en möjlig scen för olika aktiviteter. Ytan flyter sommartid sömlöst ihop med de invändiga lokalerna genom en helt öppningsbar fasad.

Anpassningsbar interiör

Interiört är byggnaden återhållsam med hög flexibilitet och anpassningsbarhet till olika butikskoncept. Förutom glasfasaden mot kaserngården är det regementsbyggnadens bevarade tegelfasader som skapar mycket av den invändiga karaktären åt rummet. Undertaket bestående av 1000- tals bladbetryckta plexiglaspaneler nedpendlade i olika vinklar skapar bokstavligen känslan av att befinna sig under ett bladverk. Bladverket diffuserar både rumsakustiken och den visuella upplevelsen av de synliga installationerna ovanför.