Vätterhem YEAH
Världsunika bostäder från Yellon planeras i Jönköping

Vätterhem YEAH

Read this in English

Med ett koncept framtaget av Yellon planerar nu bostadsbolaget Vätterhem att uppföra en ny typ av hyreshus i Jönköping. Husen ska erbjuda modern komfort och samtidigt vara helt självförsörjande på energi, vatten och avlopp, vilket gör bostadsprojektet världsunikt.

I kvarteret Slåttertiden 1 på övre Öxnehaga i Jönköping vill Vätterhem bygga 44 lägenheter i två hus. För att göra relevanta jämförelser av både drift, boendekvalitet och byggnation planeras även två hus i standardutförande i samma kvarter. Det historiska bostadsprojektet grundar sig i YEAH (Yellon Environmental Aesthetic Housing), ett kretsloppskoncept som Yellon utvecklat i samarbete med företag och experter inom t.ex. vätgas, värmeåtervinning, solenergi, avlopp och vattenrening.

 – Vi har arbetat med konceptet i drygt fyra år och insåg tidigt att det behövdes ett fastighetsbolag som förvaltar på lång sikt för att genomföra den här typen av projekt. Vi presenterade våra tankar för Vätterhem och sedan 1,5 år är vi gemensamma konceptägare och driver projektet tillsammans under namnet Vätterhem YEAH, säger Pär Löfstedt, projektledare på Yellon.

Idéen föddes ur viljan att göra världen bättre. Den traditionella elproduktionen tär på jordens resurser, samtidigt som behovet av elektricitet ökar. Sveriges avloppssystem och dricksvattennät är underdimensionerade och föråldrade – en tredjedel av allt vatten från vattenverken försvinner i läckage. Dessutom får fler och fler tätorter problem med att hantera kraftigare regn till följd av förtätningen. Samhället är sårbart och det slösas resurser i onödan.

 – Att utveckla bostäder med lägre klimatavtryck och bättre ekonomi måste börja någonstans. YEAH kan kanske utvecklas till att bli vårt nya sätt att bygga för framtiden. Delar av tekniken hoppas vi även kunna överföra på våra övriga ca 9 000 bostäder i Jönköping, säger Thorbjörn Hammerth, VD på Vätterhem.

 RISE Research Institutes of Sweden är ett forskningsinstitut som verkar för hållbar tillväxt i Sverige och en innovativ utveckling av samhället. RISE är delaktiga i projektet och har bl.a. gjort en förstudie och digital simulering av YEAH-konceptet inom Energimyndighetens E2B2-projekt.

 – Vätterhem YEAH kommer att vara först i världen med flerbostadshus 100% off-grid. Det riktigt intressanta med konceptet är hur alla delsystem samverkar med varandra. Termitventilationen drar mindre energi än andra system och ger även bättre luft. Den smarta vatten- och avloppshanteringen med värmeåtervinning gör det möjligt för solenergi att räcka till. Och samtidigt belastas inte befintliga vatten- och avloppsnät, säger Anna Alexandersson, chef för Energiomvandlingsenheten på RISE.

 En detaljplan för kvarteret Slåttertiden 1 på Öxnehaga är under utarbetande i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. Den geologiska undersökningen är klar och en dagvattenutredning pågår. Arbetet fokuserar just nu på standardhus enligt Vätterhems bygghandbok, eftersom Vätterhem ska bygga bostäder oavsett om det blir inom YEAH-konceptet eller inte. Parallellt pågår teoretiska beräkningar runt ekonomi och delsystemen som ska samverka, om allt går som planerat blir det inflytt 2023.

Teknisk illustration

Intervju SVT Nyheter Jönköping

 Så fungerar Vätterhem YEAH

 


 

För mer information:

Thorbjörn Hammerth, CEO, Vätterhem
thorbjorn.hammerth@vatterhem.se
+46 70 539 94 20

 
r Löfstedt, Project Manager, Yellon
par.lofstedt@yellon.se
+46 70 834 51 08

 

Tidigare nyheter från Yellon

2020-02-18 - CES 2020 – lyckad premiär för Smart Eye!

2019-11-06 - Yellon gestaltar Science Towers

2018-10-22 - E:ON Gas blir Weum

2018-09-25 - Nytt team i Göteborg

2018-05-21 - Nyrekryteringar till Yellons Malmökontor – utvecklar erbjudandet inom varumärkesupplevelser

2018-05-04 - Segel från Yellon – nytt landmärke i Sollentunas stadskärna

2017-09-04 - Yellon nominerade i Svenska Designpriset

2017-06-15 - VÄX MED OSS

2017-05-15 - Konferensanläggning lanserar serietidning

2017-04-19 - Revolutionerande värmeverktyg vinner Red Dot Award