Wayne´s Coffee

Café i centrala JönköpingKund: Norrporten

Byggnaden ligger som en oas mitt i ett av de mest expansiva områdena i centrala Jönköping och utgjorde startskottet för promenadstråket från Östra storgatan via hamnkanalen till de nya köpkvarteren i kv Atollen vid Munksjön. Byggnaden är abstrakt och utan riktning, en fritt formad glaspaviljong, med ett svävande tak av perforerad, bakbelyst plåt.

De mjuka runda formerna på tak, glasvägg och markbeläggning associerar till en träddunge, med pelare som trädstammar. Undertaket är perforerat med 3,5 miljoner små hål där ljuset kan strila in, precis som genom ett lövverk.