Från 2D till 3D
Kund: Inwido

Visualiseringar till Europas största fönsterleverantör, Inwido. Uppdraget för Yellon var att uppdatera produktbilderna för Inwidos digitala produktkatalog. Över 800 fönster och visualiseringar förnyades från 2D till 3D.