TransformatorstationLysande energiKund: Jönköping Energi

I samband med en stor ny exploatering centralt i Jönköping uppstod behov av en ny transformatorstation. Den utvalda platsen var egentligen för bra för en transformatorstation, åtminstone för en traditionell sådan. Vi ritade en friformad skärm av glasplank som fångar solljuset och lyser inifrån när mörkret faller.