Powerjet


Lätt och handhållet brännarsystemKund: Sievert AB

Yellon har tillsammans med Sievert utvecklat en av de mest avancerade blåslamporna på marknaden. Powerjet är en flexibel produkt, lätt att använda men med ett kraftfullt resultat. Yellon har tillfört flertalet funktioner som förbättrar upplevelsen för användaren och som gör produkten mer ergonomisk att använda.

Bland annat en tänd- och släckfunktion som gör att slöseriet med gas minimeras, en säkrare låsfunktion och kombinerat fallskydd som kan manövreras med endast en hand.