Långsiktigt och digitalt samarbete


Affärsmässig webb för Bufab Kund: Bufab

Bufab är en internationell organisation som finns representerad i 32 olika länder vilket ställer höga krav på visuell och språklig kommunikation. Vår lösning blev att bygga en så kallad multisajt som hanterar alla språk parallellt.

Bufab är i övrigt en kund som vi har lärt känna väl genom ett längre varumärkesarbete samt flera olika parallella kommunikationsuppdrag.