Nordbygg 2016


Kund: Zenergy AB

Inför Nordbygg 2016 fick Yellon förtroendet att ta fram en annorlunda monter för Zenergy. Idéen från Yellon var att tillverka en exklusiv och specialritad bomodul och ställa den utanför huvudentrén på Nordbygg. Sagt och gjort. Under mässan fick besökarna gå husesyn i en bruksfärdig bomodul för studenter, av högsta standard i kvalitet och design. Inuti mässhallen hade Zenergy också en mer traditionell monter, även den designad av Yellon.

I uppdraget stod Yellon för skisser, materialval, ritningar, framtagning av monter. Dessutom tog Yellon fram inbjudan, mäss- och pressmaterial samt hanterade allt administrativt arbete gällande beställningar och genomförande gentemot Nordbygg.

Förutom mässkoncept har Yellon gjort logotyp, grafisk profil, filmer, webb och kommunikationsmaterial till Zenergy. Läs mer om hela projektet här.