Hotel Match TowerHöghushotell med perfekt lägeKund: NCC Sverige AB

Platsen är unik. Kanske det bästa läget för ett hotell i Jönköping genom närhet till såväl Resecentrum och som stadskärna. Dessutom får man som gäst en obruten vy över Vättern. Platsen har samtidigt ett känsligt läge i omedelbar anslutning till det kulturhistoriskt intressanta Tändsticksområdet.

Läget vid Vätterns södra strand, i anslutning till Resecentrum och en av Jönköpings tidigaste och mest betydelsefulla industrier har ett starkt symbolvärde. Utsikten från Västra Storgatans upplyfta läge är hänförande. Platsen är idag allt annat än gästvänlig, med en hårt trafikerad led som skär av tändsticksområdet från stadskärnan.

Yellons förslag valdes ut genom ett parallellt uppdrag som genomfördes under 2007-2008. Hotellet är i vårt förslag 18 våningar högt och innehåller ca 220 hotellrum. Målsättningen är att skapa ett landmärke som har förutsättningar att bli en av Jönköpings verkliga signaturbyggnader. Samtidigt ska invånarna få bättre tillgänglighet till en större och attraktivare stadskärna genom att länka samman Tändsticksområdet och Väster City.

Hotel Match Tower är i vårt förslag horisontellt uppdelad i tre byggnadskroppar. Hotellet vilar på en bas av ljus sten som är en förlängning av stadens gator och torg och bl.a. inrymmer en parkeringsanläggning under mark. Torgytan fortsätter in i den helglasade lobbyn och restaurangen med stor öppenhet mot Vättern.

Avtrycket är minimalt och skapar en stor öppenhet från Västra Storgatan mot Vättern. Upplyft ovan det glasade entréplanet svävar en konferensvåning i närkontakt med staden, Tändsticksområdet, och Vättern. Hotellrummen ligger i höghusdelen som avslutas med en skybar, restaurang och takterrass högst upp. Den spegelblanka fasaden har halva sfärer i olika storlekar monterade på sig som till synes svävar i skyn. I skymningen överlagras de visuella spegeleffekterna med ljuset som tränger ut från hotellrummens runda fönster och skapar en drömsk upplevelse.