Kuvertteamet
Färgstark utsiktKund: Kuvertteamet

Yellon fick uppdraget att gestalta en om- och tillbyggnad av kontor, produktion och lager på Kuvertteamets anläggning i Bankeryd. Vi tog inspiration i företagets kärnverksamhet av bearbetning och förädling av alla former av trycksaker.

Kuvertets vikning gav inspiration till fönsteromfattningen och digitaltryckets grundfärger gav färgsättningsidén. Den enkla sandwichfasaden med sin asymmetriska fönstersättning ger en färgstark utsikt och är anläggningens självklara nya blickfång!