Kommunikationskoncept


Kund: Yara

UPPDRAG

Yara, som är marknadsledare på växtnäring till lantbruket, vill stärka sin position som agronomisk kunskapspartner. Ett led är kvävegödslingsstrategin Yield & Protein för hög skörd och rätt proteinhalt i höstvete och vårkorn. Yellons uppdrag vara att utveckla ett långsiktigt övergripande kommunikationskoncept för strategin samt en kampanj för att driva trafik till yara.se.

UTMANING

Som global aktör och marknadsledare är det viktigt att förmedla att varumärket har båda fötterna i den svenska myllan. Samtidigt är kvävegödsling en komplex fråga. Utmaningen var därför på ett enkelt, pedagogiskt och jordnära sätt ta hem fördelarna till svenska bönder.

LÖSNING

Yellon utvecklade det övergripande konceptet ”Love Earth Eco-N-omics”, som speglar bondens vardag ute på fältet. Kampanjen fokuserade därefter etappvis från vårvintern till försommaren på att förklara hur bönderna först ska planera årets gödslingsstrategi, därefter gödsla effektivt med hjälp av smarta hjälpmedel och produkter samt slutligen komplettera vid behov. Genomgående lyfts sambandet mellan kväveeffektivitet, skörd, kvalitet, miljöhänsyn och lönsamhet. I kampanjen ingår information till återförsäljarna samt till bönderna: annonser, digital annonsering samt material till yara.se.

RESULTAT

Kampanjen har mottagits positivt. Mätningar visar att obsvärdet på annonserna ligger cirka 20 procent över medel. Men än mer glädjande är att målgruppen anser sig ha nytta av informationen samt vill veta mer och går in på webbplatsen. Här ligger mätvärdena 100 procent över medel.