En strategi som gör skillnad

Kund: INVID

INVID är en proaktiv IT-partner som förenklar sina kunders vardag och stärker deras utveckling genom teknik och rådgivning. Till INVID har vi utvecklat en varumärkesstrategi som förtydligar deras erbjudande och ger dem en slagkraftigare position på marknaden.

Vi använde vår egen varumärkesprocess, en modell som börjar i ambitioner och slutar i actions, för att hitta rätt strategi. Genom att kartlägga nuläget, intervjua medarbetare och kunder, analysera trender och omvärld, kunde vi definiera en strategisk målgrupp, ringa in en önskad position och ladda varumärket INVID med nya värderingar och ett löfte om att göra skillnad.

Strategin omvandlades till en brandbook, en grafisk guide, en ny webb och en ny strategi för digital marknadsföring. Med varumärkesstrategin som grund kan INVID nu marknadsföra sig på ett sätt som ökar och driver efterfrågan av deras tjänster.

INVID.se