Ledarboken


En viktig bok för framtidens ledareKund: Gällöfsta Ledarutveckling

Gällöfsta Perlan Ledarskap har sedan länge arbetat med att utveckla, coacha och utbilda ledare utifrån sin specialistkunskap; människor.

Varje år ger organisationen ut en bok om ledarskap relaterat till relevanta utbildningar, som produceras och formges av oss på Yellon. Vårt samarbete sträcker sig även utanför ledarskapsboken, vi har försett dem med budskap, form och webb under många års tid.