Magistätisk form och copyMagistätisk grafisk profil för Rånäs SlottKund: Rånäs Slott

Rånäs Slott är ett vackert 1800-talsslott norr om Stockholm, grundat av den kultur- och reseintresserade familjen Reuterskiöld. Idag är slottet öppet för magistätiska möten och konferenser.

Genom ett strategiskt varumärkesarbete formulerade vi kärnvärdena Förnuft och känsla som går som en röd tråd genom all digital och analog kommunikation, grafisk profil och textmanér. Därefter har vi producerat såväl en förnuftig webb som ett antal känslomässiga trycksaker.