Asecs Selected No.1/2018
Kund: Asecs

Fotografering för den första utgåvan av det inspirerande och produktfokuserade magasinet Asecs Selected.

Fotograf: Joel Dittmer
Styling: Johanna Pilfalk
Direction: Yellon