A6:an No.4/2017
Kund: Asecs

Fotografering för julnumret av A6:an.

Fotograf: Patrik Svedberg
Styling: Malin Qvänstedt Myllymäki
Modell: Melissa Wieslander
Direction: Yellon