A6:an No.3/2017


Kund: Asecs

Fotografering för höstnumret av A6:an.

Fotograf: Patrik Svedberg
Styling: Malin Qvänstedt
Hår/Make: Johanna Persson
Modell: Marcus Linder/MIKAs, Erika Blomgren/MIKAs
Direction: Yellon