A6:an No.2/2017


Kund: Asecs

Fotografering för sommarnumret av A6:an.

Fotograf: Patrik Svedberg
Styling: Malin Qvänstedt
Hår/Make: Karin Fröderberg
Modell: Andrea Lindström/MIKAs
Direction: Yellon