Nylansering av forskningsmagasinet 1866Kund: Högskolan i Borås

BAKGRUND

Fokus för Forskningsmagasinet 1866 är forskningen vid Högskolan i Borås och hur den gynnar samhället i stort. Syftet är att väcka intresse och överraska läsarna genom spännande artiklar, personliga porträtt, snabba notiser, tydliga kommentarer och lättillgängliga tips. Eftersom Högskolan i Borås satsar på att bli Västsveriges nästa universitet är även magasinet viktigt för att berätta om utvecklingen och visa vilken framstående och ofta unik forskning som sker här.

UPPDRAG

Primärmålgruppen för magasinet är finansiärer och samverkanspartners; näringsliv och samhälle i regionen; forskare, personal och studenter. Högskolan i Borås ville utveckla Forskningsmagasinet 1866 dels genom ny design, dels genom att lyfta innehållet ytterligare en nivå.

LÖSNING

Vinklingen, tonaliteten och designen behövde tvätta bort bilden av forskning som något som ”bara” sker i labbrock och istället lyfta högskolan och forskarteamen som moderna och med närhet till både näringsliv och allmännytta. Samtidigt var det viktigt att hålla en seriös linje för att kommunicera vetenskapen korrekt samt attrahera nya finansiärer, samverkanspartners och forskare.

RESULTAT

Yellon gav forskningsmagasinet en ny design som är ren och seriös i sitt uttryck, men som samtidigt ger stort utrymme för både bilder och luft. Yta för texterna skapades och ett nytt bildspråk utvecklade för att förtydliga, väcka intresse och skapa djup i respektive artikel. Magasinet strukturerades om innehållsmässigt, och ger nu en bättre bild av delar, innehåll och frågor som bedrivs vid högskolan.