Ett gränsöverskridande arbeteArkitektur, design och kommunikationKund: Zenergy AB

BAKGRUND

Zenergy tillverkar produkter med höga krav på effektivitet och säkerhet. Med grunden i sitt egenutvecklade och patenterade ZIP-Element, levererar de bomoduler, skolmoduler och byggbodar över hela Sverige. Till människor som vill bo eller bygga smart, energieffektiv och brandsäkert.

UPPDRAG & UTMANING

Inför sin börsintroduktion och sin plats som utställare på Nordbygg 2016 behövde Zenergy en kommunikativ plattform och assistans i utvecklingen av sitt ZIP-Element. Utmaningen var även att hitta en unik position på marknaden. Uppdraget sysselsatte såväl arkitekter, byggnadsingenjörer, industridesigners som kommunikatörer på Yellon.

LÖSNING & RESULTAT

Yellon har gett bolaget logotyp och webb, skapat en grafisk profil, producerat explainer video och formgett prospekt, inbjudan till teckning av aktier, nyhetsbrev och DR. Samtidigt har ett strategiskt PR-arbete, omfattande pressmeddelande och kommunikativa strategier, skett löpande.

Yellon har även producerat mässmaterial för Nordbygg 2016 samt utvecklat, inrett och stylat en unik bomodul. Mässbesökarna fick gå husesyn i en bruksfärdig bomodul för studenter, av högsta standard i kvalitet och design.