En vision om en livsviktig barnbok

Barnforskningen och Yellon i hjärtligt samarbeteKund: Barnforskningen

BAKGRUND

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus stödjer forskare som arbetar för att ge fler sjuka barn möjligheten att leva ett friskt liv.

UTMANING

På insamlingsmarknaden finns många organisationer och ändamål att ge till. Barnforskningen hade aldrig tidigare genomfört en publik kampanj eller andra utåtriktade insatser. Vår utmaning var därmed att presentera och positionera Barnforskningen på insamlingsmarknaden och i fler människors hjärtan.

LÖSNING

Vi tog fasta på att barn ställer många frågor, framförallt syskon och kompisar till sjuka barn. För att bygga kännedom och sprida kunskap ville vi göra världens viktigaste barnbok. Och med hjälp av forskare och barnläkare berätta om svåra sjukdomar på ett sätt som barn förstår.

Med en ny grafisk identitet, en starkare röst och en bärande vision (om att skapa världens viktigaste barnbok) började Barnforskningen berätta om barnboken. Det gjorde Barnforskningens ordförande i en film som spreds på sociala medier. Genom filmen och riktade inlägg på sociala medier lockade vi människor till en kampanjsida. Där kunde vi berätta mer om Barnforskningens livsviktiga arbete och det framtida arbetet med världens viktigaste barnbok.

RESULTAT

Med kampanjen lockade vi 4000 unika besökare till webben och överträffade målet med 100%. Filmen visades för 340 000 personer (mål: 15 000), varav 33% tittade från början till slut. Alltså överträffades målet med cirka 2166%. Förhoppningen var att varumärket skulle exponeras för 100 000 personer, en förhoppning som överträffades med 500% när varumärket exponerades för en halv miljon människor. Det långsiktiga målet var att samla in 500 000 kr, varav 200 000 kr behövdes för att börja med boken. Från kampanjstart till idag (en tid efter kampanjperiodens avslut) har Barnforskningen samlat in 1,2 miljoner kronor och det viktigaste steget har tagits; bokproduktionen har påbörjats. Effekten av kampanjen dröjer sig kvar i form av kännedom och fortsatt inströmmande medel.