ARCO eTicket Terminal
Hållbar terminal anpassad för kollektivtrafikKund: Arcontia AB

ARCO eTicket Terminal är en självbetjäningsterminal för att föra över värde från kredit-/bankkort till beröringsfria biljettsystem. Enheten håller på att lanseras nationellt inom kollektivtrafiken i Holland. Enheten som sitter på bussarna skall kunna bytas ut under ett vanligt stopp vid en hållplats.

Mycket arbete har därför lagts på en enkel hantering av enheten för servicepersonal förutom att den givetvis måste möte de primära användarnas krav avseende enkelhet. Enheten måste även klara av de olika situationer som kan uppstå inom kollektivtrafiken som till exempel att någon spiller ut kaffe över den eller att den utsätts för hårda slag eller stötar.