VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. De driver även en pedagogisk verksamhet, där navet är kunskapscentrumet Kretseum. Där barnen får lära sig allt om hur vatten, avfall och energi fungerar i vårt naturliga kretslopp. Yellon har gjort flera kunskapsfilmer till barnen på Kretseum och dessutom en varumärkesfilm för VA SYD.