Varumärkesfilm

Kund: VA SYDVarumärkesfilm

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten och renar avloppsvatten i sydvästra Skåne samt tar även hand om hushållsavfall i Burlöv och Malmö. Problemet har varit att många intressenter, politiker och tjänstemän inte känner till verksamheten fullt ut.

Vi tog därför fram en film som tydligt presenterar varumärket och förmedlar stoltheten av att jobba på VA SYD. På temat ”För miljön nära dig” lyfts människorna fram, och hur – och var – de skapar verklig samhällsnytta. Storytelling helt enkelt, med ett mjukt språk och ett lugnt tempo för att skapa tid till eftertanke.

Premiären skedde på VA SYDs personaldag. Filmen visas nu på vasyd.se, sociala medier, konferenser och vid besök. Förutom att öka målgruppernas kunskap och förståelse för VA SYDs vision har det interna varumärket stärkts – en oväntad effekt av att vardagen filmades under en veckas tid.

Produktionsbolag: King Edward.