Tryggeriet
Kund: Hylte Tryck

BAKGRUND

Hylte Tryck i Småland är ett tidigare familjeföretag som köptes upp av Weland-koncernen på 90-talet. Det är i princip ett renodlat offsettryckeri med en ovanligt stor kapacitet. Digitaliseringen förändrar hela tryckeribranschen just nu, konkurrensen är mycket hög och flera tryckerier kör inte på full kapacitet.

UPPDRAG

Hylte Tryck behövde hitta en tydligare position och ett kommunikativt koncept som tilltalade målgruppen: bland annat reklambyråer. Yellon fick därför i uppdrag att göra en varumärkesgenomlysning och föreslå aktiviteter som kunde öka kännedomen och kunskapen. Det var viktigt att samtliga anställda på Hylte Tryck genomgående skulle vara delaktiga i varumärkesarbetet för att skapa intern stolthet på Hylte Tryck och förflytta fokus från produktion till kund. Det långsiktiga målet var att på fem års sikt öka omsättningen med 50 procent, öka antalet offertförfrågningar och därigenom per automatik öka försäljningen.

LÖSNING

Hylte Trycks varumärke, erbjudande och tjänster identifierades, konkretiserades och konceptualiserades i konceptet Tryggeriet. Nyckelordet trygg som mervärde fångades och en lekfull koppling till verksamheten gjordes. Den kreativa gestaltningen förmedlade samtidigt tradition, kunskap och förtroende, matchat med ett stilrent, tydligt formspråk med modernt stuk för att slå an en sträng hos målgruppen. Ett nytt grafiskt utseende utvecklades i form av logotyp och grafisk profil med tillhörande kontorsmaterial, ny tonalitet i språk och kommunikativa budskap, ny webbdesign och struktur, riktade kampanjer och utskick såväl postalt som digitalt samt ökad närvaro i sociala media och vissa riktade PR-aktiviteter.

RESULTAT

Lanseringen av Tryggeriet har stärkt det interna varumärket hos ägare och personalen på Hylte Tryck. Konceptet har uppmärksammats av samarbetspartners, befintliga och nya kunder i primärmålgrupp. På en marknad som minskade kraftigt, ökade Tryggeriet jämförelsevis med 25 procent på redan de första sex månaderna efter lanseringen. Ett resultat som ledde till en nominering i 100-wattaren, kategori Företag – Strategisk Design, 2016.