Styr- och kylenhet

Kund: Kitron ABNy lansering från Dignitana

Medicinteknikföretaget Dignitana lanserar en ny kyl- och styrenhet. Yellon har formbestämt och konstruerat styrenhetens täckkåpor. Styrenheten genererar kyla samt styr temperaturen i Dignitanas patenterade DigniCap-system.