Årsredovisning 2013Kund: TransabYellon banar väg för Transab

Grunden till all kommunikation för Transab finns i det varumärkesarbete som Yellon genomförde för ett par år sedan. Ett 60-tal delägare behövde gemensamma värden och riktlinjer för en enhetlig kommunikation.

Sedan dess har trycksaker, årsredovisning och marknadsmaterial anpassats i både färg, form och innehåll – för att skapa den helhetsbild av företaget som de själva vill förmedla.