PR-projekt
Kund: Hettich SkandinaviskaEn strategisk PR-partner

Yellon har sedan lång tid tillbaka varit Hettich Skandinaviskas PR-partner vilket innebär att vi arbetar löpande med PR-strategi, håller igång pressrelationer samt producerar nyhetsbrev och säljbrev.

Vi arbetar nära VD och övriga medarbetare på det skandinaviska huvudkontoret som finns i Jönköping.