Ledarboken


Kund: Gällöfsta LedarutvecklingEn viktig bok för framtidens ledare

Gällöfsta Perlan Ledarskap har sedan länge arbetat med att utveckla, coacha och utbilda ledare utifrån sin specialistkunskap; människor.

Varje år ger organisationen ut en bok om ledarskap relaterat till relevanta utbildningar, som produceras och formges av oss på Yellon.