Explainer videoKund: Medicon Valley Alliance

Medicon Valley Alliance gav Yellon i uppdrag att producera en film som fungerar som en ingress vid publika framträdande samt som en inropare för deras webb.