Ett gränsöverskridande arbeteKund: Zenergy ABArkitektur, design och kommunikation

Zenergy tillverkar produkter med höga krav på effektivitet och säkerhet. Med grunden i sitt egenutvecklade och patenterade ZIP-Element, levererar de bomoduler och byggbodar över hela Sverige. Till människor som vill bo eller bygga smart, energieffektiv och brandsäkert.

Inför sin börsintroduktion och sin plats som utställare på Nordbygg 2016 behövde Zenergy en kommunikativ plattform och assistans i utvecklingen av sitt ZIP-Element. Uppdraget har sysselsatt såväl arkitekter, byggnadsingenjörer, industridesigners som kommunikatörer på Yellon.

Yellon har bl.a. gett bolaget ny logotyp och hemsida, skapat en grafisk profil, gjort en explainer video och formgett ett prospekt och en inbjudan till teckning av aktier. Samtidigt som ett PR-arbete med pressmeddelande och kommunikativa strategier skett löpande.

Våra arkitekter har utvecklat en unik bomodul inför Nordbygg 2016 där besökarna fick gå husesyn i en bruksfärdig bomodul för studenter, av högsta standard i kvalitet och design. Och sist men inte minst har våra byggnadsingenjörer varit delaktiga i utvecklingen av ZIP-Elementet.